צבע הוא דבר מאוד חשוב שיכול להשפיע על התחושה ועל המסרים אשר אדם מקבל כאשר הוא נמצא באזור אשר צבוע ...