צביעת פירות זה אפשרי? כן לקישוט  אבל לא לאכול בבקשה אפשר לצבוע פרחים. איך בדיוק? אז זהו נקודת המוצא צריכה ...