לא לכאב הפיסי, לא יכול היה להתגבר האדם, גם לא לכאב שנובע מתוך מכה שאליו כוונה בכוונה, אבל מה יעשה ...