תקציר כולנו מתמודדים עם כעסים בעוצמות ובהקשרים שונים. אנחנו לא רוצים ולא אוהבים לכעוס אבל מי שואל אותנו? האם ...