כל הצבעים התחילו לריב. כל אחד רצה להיות מלך הצבעים. סיטואציה מוכרת לילדים? איזה פתרון ימצא יניב? ...