פתיחת עוסק מורשה אומנם מצריכה מכם לפתוח תיק נפרד בשלושה מקומות שונים ולאחר מכן גם להדפיס קבלות, אך מדובר בתהליך ...