פתיחת דלתות ללב בקפריסין אנחנו חיים בעידן חדש שיש בו הבנה על אפשרות הבחירה, הזדמנויות לנפץ פרדיגמות ותשוקה גדולה התעוררה ...