פרשת משפטים, מה בין "הבית היהודי", שעבוד מצרים והפקת לקחים? ...