הספר שיחשוף בפניכם פרטים חדשים על פרשת הדריסה שזעזעה את המדינה לפני כ-8 שנים ...