בואו נשים את זה כבר עכשיו על השולחן. התשובה היא... ...