כלי התקשורת מראיינים קרובי משפחה מדרגה ראשונה של פושעים וחשודים, למרות שאין שום ערך – עיתונאי או בכלל – לראיונות ...