שוב הופצו תמונות אינטימיות ופרטיות של אישה. שוב נפרץ החוק ושוב את האצבע המאשימה מפננים דווקא כלפי הנפגעת ...