אחת התכונות המרתקות שיש לנשים הצרפתיות היא משמעת. זו לא רק תכונה מעוררת קנאה אלא גם כזאת מעוררת השראה ...