לפני כמה ימים אפילו יצא לי להסתובב בעיר בלי מעיל. והעיר מתאימה את עצמה לנשים היפות שלה, כי בפריז, כל ...