"הייתי איתם תשע וחצי שנים. פעמיים עברו מקום. פעם אחת עברנו לדירה קטנה ואחר כך לדירה הגבוהה. מהדירה הקטנה ברחתי ...