בשבילי היא היתה חברה אהובה של עשרות שנים, מקור לידע, אהבה ויופי, אבל אורה של דליה שלף זהר על נשים, ...