היו לי בחיי שני רגעים אותם אני יכולה לתאר כרגעים מיסתיים, קדושים, על מציאותיים. רגעים בהם הרגשתי שהקדושה והיראה חודרים ...