רגישות של העור היא תופעה שהופכת שכיחה יותר ויותר. רגישות העור היא תופעה משותפת בכל רחבי עולם ומשותפת לנשים וגברים, ...

נשירת שיער היא תופעה התוקפת גברים רבים החל מאמצע החיים, בשינויים של היקף הנשירה וגיל הופעתה, וזאת עקב הופעתו של ...