האביב הבא עלינו לטובה ידוע כעונה הנושאת על כנפי הרוח התחדשות ופריחה וגם אבקות של צמחים. תנאי מזג האוויר, יחד ...