אדם ממוצע יספר לכם 3 שקרים במהלך שיחה של 10 דקות. ...