סיר מלכד, כזה שתופס את כל בני הבית סביב השולחן עם חלה חמה וטעימה ...