ההבדל בין לקבל מצב לבין לחיות איתו הוא בגישה, בהתייחסות ובהתנהלות. אני מאמינה שקיבלתי ברכה. הילד שלי הוא הברכה שלי ...