זוהי עיפות שלא ניגמרת ולא קשורה לכמות שעות השינה שישנתי או למאמץ או עשיה. היא שם מלווה בפיהוק גדול, כמו ...