פרג' זה שם שהיה חלק מהילדות שלי. הוא היה חבר של אבא. אבא היה הרופא שלו. הצטלמנו אצלו מספר רב ...