פיקניק החלפות הספרים – כי כל ספר צריך בית, וגם כל בית צריך ספר, רצוי כמה וטובים ...