לחוש תחושה טבעית לחיים דפנה שם טוב לפעמים אנשים חיים בסוג של סבל רגשי מתמשך. הסבל יכול להיגרם מדבר אחד ...