ההבדלים בינינו לא הסתכמו רק בדרך ההפוכה שבה אנחנו תולים את נייר הטואלט... על הנחיתה במציאות לא פשוטה אחרי האופוריה ...