אחד הקשיים הגדולים ביותר באימון פסיכולוגי הוא התמודדות עם איפיוני משפחת המוצא בעת שהפונה גדל בה. אנשים רבים נמנעים מלפנות ...