בחנוכה נסעתי עם אחותי ו 2 בנות דוד שלי לפסטיסליים . לא נהנתי ואני לא ממליצה ...