לא שאני מרירה, או משהו.... סתם תחושת קורבניות שאין שניה לה.... ...