תשלומי הפנסיה הינם נכס משותף קלאסי, אשר מתחלק שווה בשווה בין הבעל והאישה במקרה של גירושין או פירוד. כך הוא ...