אף אחד לא רוצה להתעורר בבוקר ולפגוש תביעה משפטית יקרה שאורבת לו בתיבת הדואר. אם גם אתם מברי המזל אשר ...