יש לי הרגשה שהאנושות אינה מתקדמת לשום מקום. אנו לא מצליחים לחיות ביחד ולמה? ...