"מטרת העל שלי היא בעיקר לסייע לילדים במצוקה. אהיה בכל מקום שבו יש מצוקה, או שנגרם בו עוול או שצריך ...