מתוך 35 נשים שנרצחו בשנתיים האחרונות, 50 אחוז הגישו תלונה במשטרה, התלוננו וכעבור כמה חודשים נרצחו. 50 מהנרצחות, אדוני המפכ"ל, ...