"החלוק כיסה את רוב גופי. החל באותו רגע כבר לא הייתי מיקו, הילד הרגיל והפחדן. באותו רגע נעשיתי רוקח השיקויים". ...

מהם העדפות הקריאה של בנים ובנות צעירים? פנטזיה ואגדות לילדים האם זה יכול להתאים רק לבנות? האם נכון לכוון ילדים ...