אמנם יום האישה חל כבר לפני שבוע ומאז כבר נראה שאנחנו בחיים אחרים לגמרי בעקבות הקורונה, אבל למרות זאת החלטתי ...