גם בלגן יכול להיות נפלא. נפלא מבחינה אסתטית, נפלא בהזדמנות שהוא מייצר לסדר חדש. ורד שנבל לקחה את הבלגן והפירוק ...