ההכרח, כידוע, הוא אבי ההמצאה. וכך הפך מתכון נפלא לחצילונים צלויים למתכון נפלא לא פחות לפלפלונים צלויים ...