חזרתי אתמול מהעצרת ברגשות מעורבים. שמחה על האנשים שפגשתי שם, מאוכזבת מחלק מהדברים שנאמרו על הבמה ומצעקות חלק מהקהל. העצרת ...

סרטון שמוצג לתלמידים משווה את מי שאינו לומד תורה ומקיים מצוות לערבה ''שאין לה טעם ואין לה ריח'', מה המסר ...