אנחנו נשאים של גן נדיר במשפחה. הגן העיקרי שעבר בירושה הוא האחראי על וויסות הכמויות בכל דבר, החל מרגש ועד ...