ילדתי לפני כמעט שנתיים וחצי ולא הצלחתי לדמיין, אפילו באופק הרחוק ביותר את הרגע שאוכל לשאת את המחשבה של "להיות ...