עו"ד נועם קוריס  – רשימת כל החברות בפירוק לפי הכונס הרשמי בהתאם לדו"ח הכונס הרשמי שפורסם ביום 18-12-2016, נא לשים לב להערות בדו"ח ...

עו"ד נועם קוריס – רשימת החברות בפירוק לפי קובץ שפרסם הכונס הרשמי חלק 6 עו"ד נועם קוריס  – רשימת החברות ...

מבוא וסקירת הליכי פירוק וחדלות פרעון / עו"ד נועם קוריס עו"ד נועם קוריס – מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות' ...