פסלי ענק המתארים דמויות ומעשים מתוך ספרי ילדים ומסיפורי התנ"ך ...