נכון שקשה לראות את זה כרגע או לדמיין את זה, אבל, החופש הגדול תכף מסתיים! אז בעודנו מפנטזים על שגרה, ...