המרפסת היא האזור הזה  של הבית אשר הופך להיות נטוש כמעט לחלוטין בזמן של החורף, כאשר לרוב אנשים מכסים את ...