לפתע, בלי אזהרה, נתלשה הידית שלו ממקומה. נפלא מבינתי מדוע החליט התיק, שהוא כבר לא עומד בכובד ...