יש לי דמיון מטורף ואני מבטאה אותו ביצירות שלי   בישול חלק נכבד מיצירותי והחלטתי שאני רוצה בורקס סוכריות ...