יסמין גודר בודקת את גבולות המחול. כדי לחוות את המופע החדש ''פעולה פשוטה'', על הקהל לקום ולהיות שותף ליצירה. המפגש ...