גדרות צמחים רבות צומחות בארץ, מפרידות בין כפר לכביש בין דרכי גישה לרכוש פרטי, בין מטע למרעה, מציינות גבולות ומהוות ...